Join: ‘i.d. of inequality’

Scroll for English text

‘i.d. van ongelijkheid’ vraagt aandacht voor het sturen van de mobiliteit van een bepaalde, maar zeer grote groep mensen. Het tonen van de parafernalia van ‘reizen’ op een A1 poster, wil aangeven dat mobiliteit de leidende indicator is geworden in de machtsongelijkheid in de neoliberale ideologie van globalisering.

Het werk heeft twee onderdelen: de aanwezigheid van de poster in verschillende openbare ruimten én een publicatie met de foto’s van die gebeurtenissen.
Klik hier voor de catalogus in wording.

Wil je onderdeel zijn van het werk?
Mail je naam en postadres naar curiositas@zeelandnet.nl en ik stuur je een A1 poster toe.

Na ontvangst plak je die op een voor jou relevante plek in de openbare ruimte, je fotografeert die plek met de poster en mail die naar curiositas@zeelandnet.nl. Jouw liggende foto komt dan in de catalogus; desgewenst met je naam.

 = = = = = = = = = = = = = = = =


i.d. of inequality focusses attention on the steering of the mobility of a certain, but very large group of people. Showing the paraphernalia of ‘travel’ on an A1 poster, indicates that mobility has become the leading indicator of power inequality in the neoliberal ideology of globalization.

The work has two parts: the presence of the A1-poster in various public spaces and a publication with the photos of those events.
click here fort he catalog in the making.

Do you want to be part of the work?
Mail your name and postal address to curiositas@zeelandnet.nl and I will send you an A1 poster.
After receipt, you paste it in a place that is relevant to you in the public space, you photograph that place with the poster and you mail it to curiositas@zeelandnet.nl.
Your landscape photo will then appear in the catalog; with your name if desired.

Speciale dank aan Rinus Roepman | Snowball
Special thanks to Rinus Roepman | Snowball