2 0 20 | 2 0 21

studio photo: courtesy of ©André Smits

Klik hier voor mijn programma 2020 – 2021.
Click here for my program 2020 – 2021.

De poster, enkele prints van de poster in de openbare ruimte alsmede de catalogus in de maak van ‘i.d. van ongelijkheid’ worden gepresenteerd tijdens men of (street art) in Milaan.
De tentoonstelling is een initiatief van INDEPENDENT ARTISTS en loopt van 3 – 31 oktober.
Ik zal bij de opening aanwezig zijn.

The poster, some prints of the poster in the public space as well as the catalog in the making of i.d. of inequality are presented during men of (street art) in Milan.
The exhibition is an initiative of INDEPENDENT ARTISTS and runs from 3 – 31 October.
I will be present at the opening.

Myrthe Prins schreef in de PZC een fijn artikel over het werk ‘i.d. van ongelijkheid’ waaraan zoveel mensen liefdevol meewerken.

Myrthe Prins wrote a nice article in the PZC about the work “i.d. of inequality “to which so many people are lovingly cooperating.
For the non-Dutch participants: click here for an English translation.
foto 2020© Lex De Meester

Klik hier voor de catalogus in wording van i.d. van ongelijkheid.
Click here for the catalog in the making of i.d. of inequality.

Since May 2020 in Italy represented by the Manuel Zoia Gallery in Milan.

Interview door Rolf Bosboom van de PZC d.d. 18 januari 2020 [ Dutch ]

 

foto ©2020 | Giel Louws

 

distant suffering XVII | difference and repetition 
i.d. of a shared cup of tea
Click here for the catalog.

 

distant suffering XIIIA | i.d. of shared distortion II
collataral murder | 20 years ago published by WikiLeaks 
Click here for the catalogue