2 0 20 | 2 0 21

studio photo: courtesy of ©André Smits

Myrthe Prins schreef in de PZC een fijn artikel over het werk ‘i.d. van ongelijkheid’ waaraan zoveel mensen liefdevol meewerken.
For the non-Dutch participants: click here for an English translation.
foto 2020© Lex De Meester

Klik hier voor de catalogus in wording van i.d. van ongelijkheid.
Click here for the catalog in the making of i.d. of inequality.

Since May 2020 in Italy represented by the Manuel Zoia Gallery in Milan.

Interview door Rolf Bosboom van de PZC d.d. 18 januari 2020 [ Dutch ]

 

foto ©2020 | Giel Louws

Click here for the catalog with the program 2020 – 2021

distant suffering XVII | difference and repetition 
i.d. of a shared cup of tea
Click here for the catalog.

 

distant suffering XIIIA | i.d. of shared distortion II
collataral murder | 20 years ago published by WikiLeaks 
Click here for the catalogue